Länkar

Myndigheter och Organisationer

Jordbruksverket www.jordbruksverket.se

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) www.lrf.se

Föreningen Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) www.spmo.se

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) www.svenskraps.se

Gemenskapens Växtsorts Myndighet (CPVO) www.cpvo.europa.eu

Euroseeds www.euroseeds.eu

International Seed Federation (ISF) www.worldseed.org

International Seed Testing Association (ISTA) www.seedtest.org

Potatisodlarna www.potatisodlarna.se

 

 

Övrigt

Fältforskninsenheten, SLU www.ffe.slu.se

Hushållningssällskapen www.hushallningssallskapet.se