Tjänster

Deklarationsblankett

Deklarationsblanketten för skördeåret 2023 skickas ut till berörda Jordbruksföretag per post alt. e-post under juli månad. Har du inte fått blanketten och du anser att du borde fått den, var god ta kontakt med oss. Telefon/adressuppgifter finner du under rubriken, "Kontakta oss"

Inbetalningar

Betalningar av fakturerade belopp görs till Bankgiro 5194 – 5590